PARASOL FREEPOOL DIA380CM 6 BALEINEN ANTRACIETPARASOL FREEPOOL DIA380CM 6 BALEINEN ANTRACIET