PARASOL FREEPOOL DIA380CM 6 BALEINEN TAUPEPARASOL FREEPOOL DIA380CM 6 BALEINEN TAUPE