KENTEKENVERLICHTING ZWART PVC 2XM6 (1X12V/5W 38MM)